Cechy

Zarządzanie nieruchomościami
Czynsze
Umowy najmu
Oferty
 • łatwe monitorowanie wpłat od najemcy
 • zautomatyzowana windykacja przedsądowa
 • monitorowanie zadłużenia
 • zarządzanie pustostanami
 • kompleksowe zarządzanie umową najmu
 • przedłużenie umowy najmu
 • monitorowanie kaucji
 • historia płatności
 • korekty umowy
 • eksport ofert na portale nieruchomościowe (zobacz zasięg)
 • API do wyświetlania ofert na własnej stronie internetowej
 • oferty najmu krótko- , średnio- i długoterminowego
Rentflow Czynsze Rentflow Umowy najmu Rentflow Oferty
Finanse i dokumenty
Finanse
Zautomatyzowana bankowość
Dokumenty
 • szczegółowe monitorowanie czynszów, dochodów, kosztów, sald
 • przelewy do właścicieli
 • automatyczne wyliczanie opłat z uwzględnieniem VAT
 • zarządzanie rachunkami
 • monitorowanie płatności i prognozowanie przepływów pieniężnych
 • raportowanie online dla opiekunów mieszkań i właścicieli
 • eksporty danych do Excel
 • zintegrowanie z oprogramowaniem księgowym
 • zautomatyzowane monitorowanie wpłat od najemców
 • integracja z ponad 2400 bankami, 31 krajów europejskich (zobacz zasięg)
 • obsługa rachunków bankowych, rachunków, przelewów, umów najmu
 • wszystkie dokumenty dostępne w jednym miejscu, w chmurze
 • dokumenty usystematyzowane i przypisane do konkretnych kategorii
 • dokumenty dostępne do podglądu i pobrania przez właścicieli
 • wzory dokumentów
Rentflow Finanse Rentflow Zautomatyzowana bankowość Rentflow Dokumenty
Komunikacja i
zarządzanie użytkownikami
Użytkownicy
Komunikacja
Chmura online dostępna 24/7
 • CRM do obsługi wszystkich pracowników, najemców, właścicieli, wykonawców i dostawców usług
 • logowanie dla właściciela
 • logowanie dla najemcy
 • role i uprawnienia użytkowników
 • zarządzanie oddziałami firmy
 • automatyczne wysyłanie wiadomości (np. do najemców o opóźnieniach we wpłacie czynszu)
 • wzory wiadomości dostępne w 184 językach, gotowe szablony i możliwość tworzenia własnych
 • znaczące ograniczenie tradycyjnej, ręcznej komunikacji między Twoją firmą a właścicielami/najemcam
 • raportowanie w czasie rzeczywistym
 • dostępne na wszystkich urządzeniach
 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • integracja
Rentflow Użytkownicy Rentflow Komunikacja Rentflow Chmura online dostępna 24/7

Nie możesz znaleźć odpowiedniej funkcjonalności? Możemy ją dla Ciebie stworzyć. Dziękuję

Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne zgodnie z naszą Polityką prywatności. Więcej informacji na ten temat w naszej Warunki korzystania z usług.
Wiadomość wysłana