Funkcie

Správa nehnuteľností
Nájmy
Zmluvy
Inzercia
 • jednoduché sledovanie nájmov a poplatkov
 • automatické notifikácie nájomníka napr. pri nezaplatení nájmu
 • riadenie dlhu
 • správa neobsadených jednotiek
 • komplexný manažment zmlúv
 • predĺženie zmluvy
 • správa peňažnej zábezpeky
 • história zmien a platieb
 • korekcie a úpravy
 • export inzercie na predájom & predaj na realitné portály (pozri pokrytie)
 • API pre zobrazenie inzercie na Vašich vlastných stránkach
 • krátkodobá, strednodobá a dlhodobá inzercia
Rentflow Nájmy Rentflow Zmluvy Rentflow Inzercia
Financie a dokumenty
Finančné prehľady
Automatizované spojenie s bankou
Dokumenty
 • detailné sledovanie nájmov, príjmov, nákladov a zostatkov
 • peňažné prevody majiteľom
 • automatický výpočet poplatkov, rozlíšenie DPH
 • manažment poplatkov
 • sledovanie platieb a predikcia cashflow
 • online reporty pre správcov a majiteľov
 • exporty do Excelu
 • integrácia s účtovným softvérom
 • automatické sledovanie nájmu
 • spojenie s 2400+ bankami v 31 Európskych krajinách (pozri pokrytie)
 • spravuje rôzne bankové účty naprieč systémom - užívatelia, poplatky, prevody, zmluvy
 • všetky dokumenty prístupné na jednomieste cez cloud.
 • možnosť priradiť prepojenia na dokumenty
 • umožňuje majiteľom vidieť a nahrávať dokumenty
 • šablóny
Rentflow Finančné prehľady Rentflow Automatizované spojenie s bankou Rentflow Dokumenty
Komunikácia
& správa užívateľov
Užívatelia
Komunikácia
Online cloud 24/7
 • CRM pre správu Vášho personálu, majiteľov, dodávateľov a zmluvných partnerov
 • prihlasovanie majiteľov
 • prihlasovanie nájomníkov
 • rôzne roly a prístupy pre užívateľov
 • manažment pobočiek
 • Automatické zasielanie správ (napr. email nájomcovi o omeškaní nájmu)
 • Šablóny správ v 184 jazykoch, preddefinované & vlastné verzie
 • drastické zníženie manuálnej komunikácie medzi Vašou spoločnosťou a majiteľmi / nájomcami
 • reporting v reálnom čase
 • dostupný naprieč všetkými zariadeniami
 • vysoký bezpečnostný štandard
 • integrácie
Rentflow Užívatelia Rentflow Komunikácia Rentflow Online cloud 24/7

Neviete nájsť tú správnu funkciu? Môžeme Vám ju vytvoriť Ďakujeme Vám!

Vaše osobné údaje budú dôverne uchovávané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Prečítajte si naše zmluvné podmienky.
Vaša správa bola odoslaná